Lidmaatschap

De I.D.A. kent drie soorten leden, namelijk persoonlijke leden, lidverenigingen en ereleden.

De contributiebijdrage wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het jaar, volgend op het verenigingshaar waarin de vaststelling geschiedt.

Soort Lidmaatschap Contributie
Persoonlijk lid  € 40,00
Verenigingen  € 80,00
Ereleden geen

Indien uw interesse gewekt is kunt u hier klikken en zo online een lidmaatschap bij de I.D.A. aanvragen.