De I.D.A. kent drie soorten leden, namelijk persoonlijke leden, lidverenigingen en ereleden.

De contributiebijdrage wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het jaar, volgend op het verenigingshaar waarin de vaststelling geschiedt.

 

Soort Lidmaatschap Contributie
Persoonlijk lid  € 40,00
Verenigingen  € 80,00
Ereleden geen

Indien uw interesse gewekt is kunt u hier klikken en zo online een lidmaatschap bij de I.D.A. aanvragen.