Aanvraag IDA-lidmaatschap

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aard rechtspersoonlijkheid
Bent u lid van een andere dansbond?
Zo ja, bekleedt u daar een functie?
Als u zich aanmeldt als persoonlijk lid, bent u lid van een vereniging?
Bent u voornemens aan IDA danssporttoernooien deel te nemen?
Welke soort dans(en) beoefenen uw leden?
Bent u voornemens IDA danssporttoernooien te organiseren?