Jury

Op de danssporttoernooien, georganiseerd onder auspiciƫn van de I.D.A., wordt gewerkt met
een vakbekwaam jurypanel bestaande uit vijf personen. Om tot de eindwaardering van een
dans te komen valt de hoogste en de laagste waardering weg.

Onze juryleden zetten zich voor de volle 100% in en bieden uiterste concentratie om de
gepresenteerde dansen zo eerlijk en goed mogelijk te kunnen beoordelen op datgene dat wordt
getoond. Men moet hierbij niet uit het oog verliezen dat de danssport ook voor de juryleden een
hobby is en zij aan de jurering tijdens de danssporttoernooien veel van hun vrije tijd besteden.
Bij de I.D.A. krijgen zij hiervoor geen geldelijke vergoeding. Wel vraagt de I.D.A. de zittende
juryleden en jurycommissarissen tijdens de toernooidagen te voorzien van eten en drinken
waaronder een warme maaltijd. Daarnaast wordt een bedankje of kleine attentie vanuit de
toernooiorganiserende verenigingen zeer op prijs gesteld.
De juryleden zijn al tevreden als er gaandeweg het dansseizoen vorderingen bij de dansers
zichtbaar worden. Bijvoorbeeld als zij zien dat hun gegeven adviezen om een dans te
verbeteren opgevolgd worden, de dansen in niveau groeien en zodoende de jurywaardering
stijgt.

Binnen ons systeem, waarbij het hoogste en laagste punt niet meetelt in de eindwaardering,
compenseren de verschillende waarderingen van de juryleden zich onderling en verkrijgt men
zodoende een eerlijke gemiddelde waardering.

Doordat ieder jurylid een bepaalde dans vanuit een andere ooghoek ziet, kan het voorkomen
dat het ene jurylid een fout constateert die een ander jurylid niet heeft kunnen constateren.
Hierdoor is het niet vreemd dat er verschil ontstaat tussen de diverse jurywaarderingen. Men zal
daarom nooit de gegeven waarderingen van de vijf juryleden met elkaar kunnen vergelijken.
Evenmin kan men de gegeven waarderingen van het ene danssporttoernooi vergelijken met die
van een ander omdat het jurypanel elk toernooi kan beginnen met een lagere of hogere
waarderingstabel. De ervaring leert dat de I.D.A. een beroep kan doen op zeer vakbekwame
juryleden.