Lidmaatschap

De I.D.A. kent drie soorten leden, namelijk persoonlijke leden, lidverenigingen en ereleden.

De contributiebijdrage wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het jaar, volgend op het verenigingshaar waarin de vaststelling geschiedt.

Soort LidmaatschapContributie
Persoonlijk lid € 40,00
Verenigingen € 80,00
Ereledengeen

U kunt een lidmaatschap aanvragen bij ‘FORMULIEREN’ in het keuzemenu.