Opleiding

Voor de aanmelding als aspirant-jurylid is een dansrijke achtergrond wenselijk door zijn
toegevoegde waarde, maar niet persé noodzakelijk. Nadat wij een schriftelijke aanmelding als
aspirant-jurylid ontvangen hebben zal in overleg tussen het bestuur en het jurycorps de
geschiktheid van de aanvrager bekeken worden. Als de betreffende persoon al dan niet
geschikt wordt bevonden zal deze hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. In geval van
een positief besluit zal zij of hij deel kunnen nemen aan de opleiding tot jurylid.
Aan de hand van de hoeveelheid aanmeldingen zal worden bekeken hoe de opleiding ingevuld
zal worden. Er zal, indien mogelijk, rekening gehouden worden met de reisafstand door te
kiezen voor een zo centraal mogelijk gelegen opleidingslocatie.

De juryopleiding bestaat uit verschillende onderdelen. De dansrichtlijnen van de I.D.A. fungeren
hierbij als rode draad. Op basis hiervan wordt elke categorie zowel in theorie alsook naderhand
in de praktijk beoordeeld.
Daarnaast leert men een aantal afkortingen (symbolen) die op de juryformulieren gebruikt
kunnen worden om oa. choreografie, podiumverdeling en techniek maar ook de
ritmebeheersing tijdens de dans snel te kunnen noteren.

Het theoretische gedeelte bestaat uit een aantal cursusdagen. Deze zullen in de regel in het
weekend gehouden worden. Men moet er rekening mee houden dat deze van ongeveer 10.00
uur tot ca. 15.00 uur zullen duren. Al naar gelang men de stof beheerst zal bekeken worden
hoeveel cursusdagen ingepland dienen te worden.
Naast het theoretische gedeelte bestaat de opleiding uit een praktisch deel. Tijdens diverse
danssporttoernooien, die onder auspiciën van de I.D.A. gehouden worden, wordt de aspirant
onder begeleiding in de gelegenheid gesteld het jureren in de praktijk te brengen. De getoonde
dansen worden door de aspirant beoordeeld en de bevindingen worden op juryformulieren
genoteerd. Aan de hand hiervan zal de cursusleiding beoordelen of de betreffende aspirant
voldoende kennis heeft opgedaan en deze ook in de praktijk beheerst. Daarnaast wordt een
schriftelijk/mondeling examen afgelegd waarbij de theoretische kennis getoetst wordt. Men sluit
de opleiding positief af als zowel de theoretische alsook de praktische kennis voldoende is.

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld door de I.D.A. De opleiding is geheel gratis
en door ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht de cursist zich te houden aan de
betreffende regels. Van de aspirant wordt tijdens het opleidingsjaar de nodige inzet verwacht
om het juryexamen met succes af te kunnen sluiten. Daarna kan deze als volwaardig jurylid
plaatsnemen in het jurypanel.

Hebt u nog vragen over de juryopleiding neem dan gerust contact met ons op via de
contactlink op deze site of rechtstreeks met ons secretariaat.
I.v.m. een mogelijke uitbreiding van het jurypanel is de I.D.A. steeds op zoek naar nieuwe
geschikte juryleden. Interesse? Via de pagina “Formulieren” kunt u een formulier
downloaden waarmee u zich kunt aanmelden als aspirant-jurylid.