OVER ONS

De doelstelling van de I.D.A. is het bevorderen van de beoefening van de danssport, in het
bijzonder het garde-,  show- en balletdansen, alles conform de richtlijnen en de categorieën van de I.D.A.

De I.D.A. probeert haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het bevorderen van de organisatie van internationale danssporttoernooien.
 • Het organiseren van cursussen gericht op het opleiden van trainers en juryleden, geheel
  in overeenstemming met de internationale richtlijnen.
 • Het leggen en onderhouden van contacten met andere bonden, verenigingen,
  gemeenschappen en organisaties, zowel nationaal als internationaal, die het
  overeenkomstige doel beogen en dit doel op dezelfde manier proberen te bereiken.
 • Op alle mogelijke manieren de beoefening van de danssport te bevorderen en te
 • De leden van de bond op nationaal en internationaal vlak te vertegenwoordigen.

De doelstelling van de I.D.A. wordt bereikt  door de manier van samenwerking tussen het
bestuur, het jurycorps en de bij haar aangesloten verenigingen. De dans- en toernooirichtlijnen
van de I.D.A. zijn dan ook in samenspraak met de bij haar aangesloten verenigingen tot stand
gekomen en kunnen jaarlijks op de algemene ledenvergadering op verzoek besproken worden.
Deze richtlijnen zijn zodanig opgesteld dat het voor iedereen, welke dansstijl of op welk niveau
dan ook gedanst wordt, mogelijk is om bij de I.D.A. te dansen. Er zijn geen verplichte
danselementen in de dansrichtlijnen opgenomen omdat wij van mening zijn dat een danser
alleen dat moet kunnen uitvoeren wat hij of zij ook daadwerkelijk beheerst. Daarnaast zijn er in
de dansrichtlijnen geen verboden danselementen maar wel enkele beperkingen opgenomen die
er op gericht zijn de dansers te beschermen om zodoende blessures zien te voorkomen.

Bij de I.D.A. bestaat geen enkel verschil tussen grote en kleine verenigingen. Iedere, bij de
I.D.A. aangesloten vereniging is volwaardig lid en wordt dan ook als zodanig behandeld.
Verder wordt iedereen, met inachtneming van de geldende I.D.A.-richtlijnen, zoveel mogelijk
ondersteund door het bestuur en het jurycorps en mogelijke door andere lidverenigingen. Het
laagdrempelige karakter is kenmerkend voor de I.D.A., iedereen is aanspreekbaar.

Onze werkwijze is er op gebaseerd dat de danssporttoernooien op een ontspannen manier
verlopen. De deelnemers en toeschouwers kunnen altijd genieten van een sportieve- , gezellige- en
ontspannen sfeer.
Wij zijn er van overtuigd dat topsport en ontspanning samen door één deur passen. Het moet
mogelijk zijn om op een ontspannen en leuke manier in contact te komen met deze fantastische
en verslavende sport.
Voor de I.D.A. is het heel belangrijk dat iedereen, ongeacht het dans niveau, kan genieten van deze geweldige sport.

 HET PLEZIER IN HET DANSEN MOET VOOROP STAAN

Alleen maar presteren moet niet voorop staan. Concurrentie is belangrijk maar plezier hebben
in het dansen is het allerbelangrijkste. Het presteren komt naarmate het dansniveau stijgt
vanzelf maar moet zeker niet een negatieve boventoon gaan voeren.
Dat men steeds meer en meer overtuigd raakt van de positieve uitwerking van deze doelstelling
blijkt uit het gestaag groeiende ledenaantal van de I.D.A.
Is uw interesse in de I.D.A. gewekt? Bezoek dan eens een van onze danssporttoernooien.
Wij zullen u desgevraagd graag persoonlijk te woord staan of vraag informatie aan via
deze site.

De International Dancesport Association is de enige garde- en showdansbond die is aangesloten bij de NADB en NOC*NSF.